Học Tiếng Nhật

NHẬT NGỮ TRONG NHÁY MẮT – TẬP 5B: Thử nhờ vả crush bằng tiếng Nhật xem nào

NHẬT NGỮ TRONG NHÁY MẮT – TẬP 5B: Thử nhờ vả crush bằng tiếng Nhật xem nào

Trong tập trước ta đã học được cách hỏi ai đó đang làm gì đúng không nè! Bây giờ hãy cùng học cách nhờ ai đó làm gì nè. Bật mí hôm nay Duy Khánh “nhờ vả” Hoàng Yến hát cho mình nghe bằng tiếng Nhật siêu đang yêu 😍😍😍 Xem […]

Read More

NHẬT NGỮ TRONG NHÁY MẮT – TẬP 5A: Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Nhật thế nào nhỉ

NHẬT NGỮ TRONG NHÁY MẮT – TẬP 5A: Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Nhật thế nào nhỉ

Trong tập phim này chúng ta sẽ cùng học về cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn.  😍😍😍 Thật không thể chờ đợi thêm được nữa! Cùng học thô nào! Xem qua một số nội dung của tập 5 nhé! Hãy nhớ cách hỏi “ Đang làm gì đó?” với […]

Read More

NHẬT NGỮ TRONG NHÁY MẮT – TẬP 4D: Gọi món trong nhà hàng cùng Duy Khánh và Hoàng Yến

NHẬT NGỮ TRONG NHÁY MẮT – TẬP 4D: Gọi món trong nhà hàng cùng Duy Khánh và Hoàng Yến

Hôm nay để thử thách hai người bạn của chúng ta, cô giáo đã giao nhiệm vụ để kiểm tra xem những gì các bạn ấy đã được học trong tập vừa qua bằng cách đến nhà hàng Nhật gọi những món lạ nhất và tìm hiểu về những món […]

Read More